0888861111

Facebook

Zalo

HIỆN TẠI VÀ MỤC TIÊU
Thời gian đăng: 16-07-2020 09:51:30 | Lượt xem: 230

- Công ty có mặt bằng nhà xưởng, kho bãi rộng lớn phục vụ cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác.

- Các đội xe, máy thi công không những đáp ứng được yêu cầu vận chuyển, thi công cơ giới cho các công trình của Công ty mà còn làm dịch vụ cho các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng.

- Chỉ tiêu kế hoạch công ty đặt ra: Tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước với tỷ lệ 20%-25%.

- Đến năm 2018, sau 10 năm hoạt động, giá trị sản lượng công ty đạt hơn 334 tỷ đồng, năm 2019 đạt …….

Trong đó sản lượng kinh doanh đạt 5%, sản lượng xây lắp đạt 95%. Nộp ngân sách nhà nước 10%, tạo việc làm ổn định cho trên 40 cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, hơn 200 lao
động thời vụ tại các công trình xây dựng.

- Bên cạnh đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại Công ty.