0888861111

Facebook

Zalo

Tổng hợp các dự án đã triển khai
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TUỆ MINH Địa chỉ: Số 360 Đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP.Hải Phòng Tel: 0225.3667.196/ 0888861111 Email: cnhailong1@gmail.com - Dưới đây là những công trình mà Công ty Cổ Phần Xây lắp Tuệ Minh đã thi công