0888861111

Facebook

Zalo

GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần Xây lắp Tuệ Minh được thành lập tháng 08 năm 2007, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hải Phòng cấp giấy đăng ký kinh doanh số 0203003382. đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 06 năm 2020. 
HỒ SƠ NĂNG LỰC
I. Năng lực tài chính
NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Gồm 2 ngành nghề chính được phân biệt rõ ràng : + Các ngành nghề đăng kí kinh doanh + Các ngành sản xuất kinh doanh chính
CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Công ty cổ phần xây lắp Tuệ Minh  - MST : 0200755939 - Hotline : 0888861111
BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
1.Máy móc thiết bị gia công sản xuất Kết cấu thép