0888861111

Facebook

Zalo

HIỆN TẠI VÀ MỤC TIÊU
- Công ty có mặt bằng nhà xưởng, kho bãi rộng lớn phục vụ cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác.
XÂY LẮP TUỆ MINH - ĐIỂM ĐẾN HỨA HẸN
- Xây lắp Tuệ Minh luôn đi đầu trong việc thi công và thiết kế các công trình - Không chỉ đi đầu trong lĩnh vực này mà Tuệ Minh còn tích cực mở rộng thị trường của mình ra trong và ngoài nước