0888861111

Facebook

Zalo

BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Thời gian đăng: 17-07-2020 02:12:10 | Lượt xem: 816

1.Máy móc thiết bị gia công sản xuất Kết cấu thép

2. Thiết bị thi công công trường

3. HÌNH ẢNH CƠ SỞ GIA CÔNG VÀ SẢN SUẤT CƠ KHÍ( S=8000m2)

4. MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP

5. MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG