0888861111

Facebook

Zalo

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thời gian đăng: 17-07-2020 07:18:57 | Lượt xem: 454

- Công ty cổ phần xây lắp Tuệ Minh 

- MST : 0200755939

- Hotline : 0888861111

Cơ cấu tổ chức trong Công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban điều hành đề ra với phương châm ‘ Đơn giản -Hiệu quả’ , Tuệ Minh chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hồ trợ .

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cao cấp được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng đến nhân viên do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu Tuệ Minh trong việc cung cấp sản phẩm đến khách hàng. Bằng cách quản lý trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên trên hết, đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra theo đúng thời gian yêu cầu. Tại Tuệ Minh chúng tôi luôn đặt niềm tin vào nhân viên. Công ty CPXL Tuệ Minh mong muốn mỗi thành viên là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công.Cùng với những thành công của Công ty, những thành viên xuất sắc sẽ được chia sẻ một phần thành công đó - nhằm tạo ra một tập thể sức mạnh - đoàn kết để đưa thương hiệu Tuệ Minh ngày một vươn cao hơn nữa !

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TUỆ MINH