0888861111

Facebook

Zalo

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây lắp Tuệ Minh được thành lập tháng 08 năm 2007, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hải Phòng cấp giấy đăng ký kinh doanh số 0203003382. đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 06 năm 2020. 

   Trong quá trình phát triển không ngừng nghỉ của thị trường, Công ty cổ phần xây lắp Tuệ Minh luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện mình. Với phương châm “nếu không tự mình tạo lập nên nền tảng vững chắc cho chính mình sẽ tự đào thải và không thể tồn tại trước sự canh tranh khốc liệt của thị trường”, vì vậy đến nay Công ty cổ phần xây lắp Tuệ Minh đã và đang đạt được những thành quả ban đầu... Xem thêm

XÂY LẮP TUỆ MINH - ĐIỂM ĐẾN HỨA HẸN
- Xây lắp Tuệ Minh luôn đi đầu trong việc thi công và thiết kế các công trình - Không chỉ đi đầu trong lĩnh vực này mà Tuệ Minh còn tích cực mở rộng thị trường của mình ra trong và ngoài nước
HIỆN TẠI VÀ MỤC TIÊU
- Công ty có mặt bằng nhà xưởng, kho bãi rộng lớn phục vụ cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và các hoạt động kinh doanh khác.
  • Video Tuệ Minh